Efesos – vývoj města

Chráněné přístavní město Efesos se svou polohou v ústí řeky je osídleno už po tisíciletí. Původně Efesos v roce 1000 př. n. l. vybudovali Atéňané, kteří se sem přistěhovali. Poté město dobyl bohatý král Kroisos (který Efesos posunul o něco blíže k moři) a pak si nad ním vcelku mírumilovně postupně předávali vládu Peršané, Alexandr Veliký, Římané a Byzantinci.

Efesos bylo původně založeno ke slávě bohyně Artemis. Časem jej zasáhly různé náboženské i politické změny. Kázal zde svatý Pavel i svatý Jan Evangelista, zasedal zde církevní koncil. Postupem času však Efesos ztrácel vitalitu, kterou mu kdysi vtiskli jeho zakladatelé. To a postupné zanášení přístavu naplaveninami bylo příčinou oslabení jeho významu i velikosti během byzantské éry. Nicméně dochované pozůstatky jsou velkolepé.

Komentáře