Beyazit a Süleymanova mešita

Rušné náměstí Beyazit leží na západ od hlavního vchodu do bazaru. Na jižní straně náměstí Beyazit vedou vchody ke dnešní Istanbulské univerzitě, jejíž symetrické strohé budovy stojí před shromážděním platanů. Toto místo má dlouhou historii – v roce 393 zde bylo za byzantského císaře Theodesia postaveno fórum a později dřevěný palác, jenž na čas obýval Nehned Dobyvatel, než se přestěhoval do paláce Ťopkali. Poté sem Nehned poslal na odpočinek starší ženy z harému.

Süleyman Cami

Sultán Süleyman Nádherný byl nejctižádostivější osmanský stavitel. Obyvatelům města Istanbul se připomíná zejména svou mešitou Süleyman Cami, jež nese jeho jméno. Je to největší a nejnavštěvovanější mešita, kterou Istanbul má. Mešita Süleyman Cami se tyčí na kopci, odkud je výhled na Zlatý roh, a je tudíž jednou z nepřehlédnutelných pamětihodností města Istanbul. Mešita je považována za vrcholné dílo Süleymanova hlavního architekta Sinana. Její krása spočívá ve střízlivosti a velkoleposti. Obrovskou kupoli podpírají čtyři pilíře a celá stavba má geometricky přesné rozměry, což navozuje duchovní atmosféru. Na půdě mešity je pohřben Süleyman i Sinan.

Komentáře