Kultura a stavby v Efesosu

tureckoHelénistická budova divadla v Efesosu má výhradně římské prvky s mohutným polokruhovitým půdorysem. Je podepřena horou Mount Pion. Při stoupání hledištěm se zvětšuje sklon divadla, aby i diváci v horních řadách měli dostatečný výhled. Divadlo mohlo pojmout 24 000 diváků, kteří se během staletí mohli těšit z divadelních her stejně jako z kázání svatého Pavla. V dnešní době je divadlo města Efesos hostitelem hudebních a tanečních představení, která se zde konají vždy v měsíci květnu.

Arkadská cesta

Divadlo se nachází právě na konci cesty nazývané „arkadská cesta“. Je to vlastně široká sloupovím lemovaná ulice, která vede k prostřední přístavní bráně. Arkadská cesta byla vystavěna v pátém století n. l. a jednalo se o vzor městské dopravní tepny s chodníky po stranách, které lemovaly obchody. Tyto cesty pěším poskytovaly ochranu před sluncem a v noci byly osvětleny. Když se posádky lodí vydaly touto arkadskou cestou do města, musely se rychle smísit s místními obyvateli. Mohli si tak lépe vyměnit novinky a trochu si v tomto příjemném a kosmopolitním městě Efesos odpočinout.

Celsova knihovna

Celsova knihovna je bezesporu výjimečná památka, jež byla také rozsáhle zrekonstruována. Knihovna byla vybudována ve druhém století n.l. římským konzulem Gaiem Juliem Aquilou, který byl později pod západní stěnou budovy spálen v ozdobném sarkofágu. Jeho ostatky zde odpočívají dosud. Uchovalo se zde na 12 000 svitků; jež byly uloženy ve výklencích oddělených od vnějších zdí, což jim mělo poskytovat ochranu před vlhkostí a teplem. V blízkosti knihovny, v místě, kde se ulice Kuretes křižuje s Mramorovým bulvárem, býval městský nevěstinec. Ústřední atrium Celsovy knihovny je obklopeno místnostmi a v hlavní přijímací místnosti se nalézá mozaika zachycující čtvero ročních období, z nichž nejlépe se zachovala zima a podzim.

Hadriánův chrám

Tato vkusná stavba s korintským sloupovím v průčelí byla ve druhém století n. l. věnována jako dar městu Efesos a bohyni Artemis. Originály sádrových frýz najdeme v muzeu města Selcuk. Na vzdálenější straně ulice stojí za povšimnutí další velká mozaika, která pravděpodobně stála naproti řadě obchodů. Za ní vás schodiště dovede k terasovým domům.

Terasové domy

Vzdušné, freskami a mozaikami zdobené terasové domy byly za císařství a v byzantské době domovy občanů Dresu. Budou-li v době vaší návštěvy terasové domy přístupné veřejnosti (vzhledem k choulostivosti uměleckých děl bývají často zavřeny), dozvíte se něco o tom, jak vypadal život těch majetnějších obyvatel Efesosu. Ulice Kuretes pokračuje kolem Odeonu, malého divadla poezie a hudby k Magnéziové bráně. Zde začíná silnice opatřená sloupovím, která vede k chrámu bohyně Artemis. Z tohoto místa také začínaly svou pouť karavany mířící na východ.

Komentáře