Mešity v Turecku

Podle islámu je Alláh všude, a tak je mešita v Turecku spíše modlitebnou než chrámem uzavírajícím božstvo. Interiér modlitebny je architektonickým vyjádřením tawhídu, učení o božské jednotě. Mešita se nesoustřeďuje na masu nebo povrch, nýbrž na prostor. Jakmile je věřící vevnitř, nemá tu žádné cesty a má rozjímat a meditovat o tomto volném, nerozděleném prostoru. Nejranější mešity měly za základ dům proroka Muhammada v Medíně. Později si každá oblast vyvinula svůj vlastní styl, zpravidla s dodržením rozdílu mezi vnějším nádvořím a vnitřní svatyní či modlitebnou. V Indii ovlivnil mešitu hinduistický chrám. Ve východním Středomoří je patrný vliv byzantského kostela. I pro Turecko tedy platí, že mešity v této zemi mají svůj osobitý styl a podobu. Pojďme se tedy podívat, jaký…

Komentáře